Ανάγκη για μεγαλύτερη προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας

Ανάγκη για μεγαλύτερη προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας

Από {Alex}

Ανάγκη για μεγαλύτερη προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας

Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
Την ανάγκη για μεγαλύτερη προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών εντοπίζει μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου, οι Έλληνες διατηρούν μεν θετική στάση απέναντι στη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναγνωρίζοντας τα παραγόμενα οφέλη, από την άλλη πλευρά, όμως, τα ποσοστά χρήσης παραμένουν χαμηλά.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μόλις το 6% των Ελλήνων έχει πραγματοποιήσει ολοκληρωμένες συναλλαγές με το δημόσιο ηλεκτρονικά. Σε μεγαλύτερα επίπεδα κινείται το ποσοστό των ατόμων που αναζητούν, για παράδειγμα, πληροφορίες από ιστοσελίδες δημόσιων φορέων (19%), ωστόσο παραμένει αρκετά χαμηλότερο από το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου (34%).

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η νέα εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σηματοδοτείται από μεγαλύτερη εξωστρέφεια, διαφάνεια και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών. Οι επονομαζόμενες τεχνολογίες «web 2.0», που προσφέρουν μεγαλύτερη εμπλοκή των χρηστών και οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook), αποτελούν το μέσο για ενεργή εμπλοκή των πολιτών στη διακυβέρνηση, επιτρέποντάς τους να φτάνουν στην καινοτομία πολύ γρηγορότερα από ότι οι κυβερνήσεις.

Επιπλέον, το Παρατηρητήριο εκτιμά πως οι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου είναι εξοικειωμένοι με τις προηγμένες διαδικτυακές υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, αντικαθιστώντας αρκετές δραστηριότητες με τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές

Weekly Telecom Και να μην ξεχνάμε η database του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορία φιλοξενείτε από το 4gr.net
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα