Πώς να ψάξετε για Στιγμιαίες και Τελευταίες καταχωρήσεις στα αποτελέσματα του Google

Πώς να ψάξετε για Στιγμιαίες και Τελευταίες καταχωρήσεις στα αποτελέσματα του Google

Από {Alex}


Πώς να ψάξετε για Στιγμιαίες και Τελευταίες καταχωρήσεις στα αποτελέσματα του Google
Το Google χρησιμοποιεί το tbs=qdr:: κωδικός παραμέτρου στο URL (τοποθεσία link) για να φιλτράρεΙ και να επιστρεψει αποτελέσματα αναζήτησης, όπου QDR μπορεί να σημαίνει " query date range " ή " query date range” όπου και δέχεται διάφορες παραμέτρους για να αναφέρει το χρονικό διάστημα που θα φιλτράρει τα αποτελέσματα. για παράδειγμα, “qdr:d” θα ψάξει για τα αποτελέσματα crawled από την Google εντός των τελευταίων 24 ωρών. Άλλες παράμετροι για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης σύμφωνα με την ημερομηνία που περιλαμβάνουν:


tbs=qdr:s [τελευταίο δευτερόλεπτο]
tbs=qdr:n [τελευταίο λεπτό]
tbs=qdr:h [τελευταία ώρα]
tbs=qdr:d [τελευταίες 24 ώρες (ημέρα)]
tbs=qdr:w [περασμένη εβδομάδα]
tbs=qdr:m [περασμένου μήνα]
tbs=qdr:y [περασμένο έτος]
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα