Ένας ακόμη λόγος για IIS hosting, το IIS SEO toolkit

Ένας ακόμη λόγος για IIS hosting, το IIS SEO toolkit

Από {Alex}

Ένας ακόμη λόγος για IIS hosting, το IIS SEO toolkit

To IIS (SEO) Toolkit παρέχει ένα σύνολο εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του Web site στα αποτελέσματα αναζήτησης με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πιο φιλικό προς τη μηχανή αναζήτησης. Το IIS SEO Toolkit περιλαμβάνει Ανάλυση ενότητας της ιστοσελίδας, τα Ρομπότ Αποκλεισμός ενότητα, και τα Sitemaps και Site Indexes ενότητα, η οποία σας επιτρέπει να εκτελέσετε λεπτομερή ανάλυση της δομής της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο και να προσφέρει εργαλεία επεξεργασίας και συστάσεις για τη διαχείριση στα Ρομπότ, Sitemaps και αρχεία.
Η εγκατάσταση γίνετε με το Microsoft Web Platform Installer 2.0 Beta. επίσης online από το control panel στα πακέτα φιλοξενίας από το 4gr.net

http://www.iis.net/extensions/SEOToolkit
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα