Λίστα με Δωρεάν Windows Software από την Microsoft

Λίστα με Δωρεάν Windows Software από την Microsoft

Από {Alex}

Λίστα με Δωρεάν Windows Software από την Microsoft


Η Microsoft έχει 150 FREE Windows XP,
Windows Vista
 &Office Programs διαθέσιμα για download  -- να τα βρεις όλα ήταν δύσκολο... ως τώρα.WINDOWS  XP GOODIES  
Agent
Alt-Tab Replacement
Calculator Plus
ConferenceXP 
Feeds Plus
FolderShare
GroupBar 
Location Finder 
MapCruncher 
My Font Tool
Open Command Window Here 
Power Calculator 
Scalable Fabric 
Snip IT
Taskbar Magnifier TIME ZONES:  
Tweak UI 
USB Flash Drive Manager
Virtual Desktop Manager 
Virtual Machine
Webcam Timershot 
Windows Live Writer
XML Notepad 2007
XML Paper Specification Essentials Pack
ZoomIt
 

UTILITIES 
ActiveSync
Clear Cache Feature for Internet Explorer 
ClearType Tuner 
Color Control Panel Applet
Desktop Language Settings 
Desktop Search 4 

Internet Explorer History Protocol Handler Add-in
UNC/FAT Protocol Handler Add-in
Font Properties Extension
ISO Recorder Power Toy 
Keyboard Layout Creator 
MSN Search Toolbar 
Mount ISO Files Virtually
RoboCopy GUI
SequoiaView
SyncToy
System Configuration Utility 
Terminals
Transliteration Utility
Tweakomatic 
User State Migration Tool
Virtual PC
VirtualWiFi
Windows SteadyState
Wntipcfg


SUPPORT & TROUBLESHOOTING
Bootvis
Change Analysis Diagnostic 
COMDisable
DebugView 
Desktop Heap Monitor 
DiskMon
DLL Online Help Database 
Fiddler 
Guided Help 
Kernel Memory Space Analyzer
MDAC Component Checker
Memory Diagnostic
Network Diagnostics for Windows XP
Portmon 
PortQry Command Line Port Scanner
Port Reporter
Port Reporter Parser Tool
Process Explorer
Process Monitor 
Product Support's Reporting Tools  
Sysinternals Troubleshooting Utilities
User Mode Process Dumper
User Profile Deletion Utility
User Profile Hive Cleanup 
Video Decoder Checkup Utility 
Windows Installer CleanUp Utility
Windows Support Tools 
 


SECURITY, ANTI-SPYWARE & ANTI-VIRUS 
Baseline Security Analyzer
Malicious Software Removal Tool 
Promqry and PromqryUI 
PromqryUI
Promqry
Windows Defender 
Windows Live Safety CenterOFFICE APPLICATIONS
Office Accounting 2009 
Word 5.5 for DOSEXPRESS EDITIONS FOR DEVELOPERS
SQL Server 2005,
SQL Server 2005 with Advanced Services
Visual 2005 Web Developer

VisualBasic,  C#,
C++,
J# 


MULTIMEDIA
CD Slide Show Generator 
"Decades" Auto Playlist Pack 
Device Manager Software Development Kit (SDK) 
Easy Camera Calibration Tool 
GroupShot 
HTML Slide Show Wizard 
Image Resizer 

JetStream Image Editor
Media Audio 9 Lossless to PCM Converter 
Media Bonus Pack: 
Media Capture
Media Encoder
Media Encoder Studio Edition 
Media Mono to Multichannel Wave Combiner 9 Series 
Media Player Software Development Kit (SDK)
Media Professional Exhibitor
Media Transfer Protocol Porting Kit
Movie Maker 
Photo Info
Paint.Net 
Photo Story 
Producer 2003 
RAW Image Thumbnailer and Viewer
TweakMediaPlayer 
Video CubeGAMING 
3 Degrees
Carioca Rummy Card Game
Game Voice Share
Match-Up! 
SafeDisc 
XBox 360 Controller & Wireless Gaming Receiver for Windows XP & Windows Vista &
Windows XP 64 & Windows Vista 64
Microsoft Free Game DemosHARDWARE
Fingerprint Reader -DigitalPersona Password Manager 2.0 
Keyboard - IntelliType 6.1 for Windows XP & Windows Vista and
Windows XP 64 & Windows Vista 64
Mouse & Trackball - IntelliPoint 6.1 forWindows XP & Windows Vista,
Windows XP 64 & Windows Vista 64 
Webcams - LifeCam 1.21 forWindows XP & Windows Vista 
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα