Αναβάθμιση στα πακέτα reseller

Αναβάθμιση στα πακέτα reseller

Από {support}

Profesional ASP.NET 2.0 και 3.5 Hosting με 20 hosting sites ( απεριόριστα domains) μόνο 15,90 € το μήνα.
Ανώνυμο control panel ή cp.DomainPelati.gr για τους πελάτες σας.
Δημιουργία δικούς σας DNS template.
Παραχωρήστε όσους λογαριασμούς email εσείς επιθυμείτε και δημιουργήστε εσείς ή ο πελάτης σας όλες τις επιλογές από το control panel Online.
Αλλαγή λογότυπου στο control panel με το δικό σας Online!.
Πακέτο για 20 Web Sites | 3000 ΜΒ 15,90 €
Χωρητικότητα: 3000Mb
Χώρος για Email: 5000Mb
Pop3 Emails: 5000
MySQL: 30
MSSQL Servers: 30
Ftp Users: 80

Πακέτο για 50 Web Sites | 6000 ΜΒ 32,90 €
Χωρητικότητα: 6000Mb
Χώρος για Email: 6000Mb
Pop3 Emails: 6000
MySQL: 60
MSSQL Servers: 60
Ftp Users: 120

Ενοικίαση Server 250,00 €
Core 2 της Intel Celeron 430 / 1x1800MHz / 512KB cache
2048MB RAM
Windows 2008 Web Server OS.
Internet Information Server (IIS) 7.0.
ArgoSoft Email Server και Ελληνικό Web Mail.
24 x 7 x 365 παρακολούθηση.
Cisco δομή δικτύου
Perl 5 εγκατεστημένο w/CGI-BIN directory.
Microsoft ASP.NET 3.5 και Active Server Pages..
ASPMail και πολλά components εγκατεστημένα.
Server Side Includes υποστήριξη.
PHP 5
Microsoft XML 4.0 Parser SDK.
Microsoft SQL SERVER EXPRESS 5.0.
MYSQL SERVER.
ONLINE CONTROL PANEL διαχείρισης πελατών και μεταπωλητών.
I.P. Διευθύνσεις: 4
4 σκληρούς Χ 320 Gb Raid
Asp.net Microsoft.NET Framework 3.5
Awstarts Statistics Reports

http://4gr.net/webservices/store/4gr_webhostingproducts2.asp?idCategory=46
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα