Έγινε εγκατάσταση των KB954606 και KB938464

Έγινε εγκατάσταση των KB954606 και KB938464

Από {support}

Έγινε εγκατάσταση των KB954606 και KB938464

Έγινε εγκατάσταση των παρακάτω updates σε όλους τους servers.

Έκδοση ασφαλείας για SQL Server 2005 Service Pack 2 (KB954606)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4603C722-2468-4ADB-B945-2ED0458B8F47&displaylang=en


Έκδοση ασφαλείας για GDI+
http://support.microsoft.com/kb/938464

   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα