Άνοιγμα Google Chrome Extension από Firefox

Άνοιγμα Google Chrome Extension από Firefox

Από {Alex}

Άνοιγμα Google Chrome Extension από τον Firefox [Firefox Extension]

Μόνο για Windows: Ανοικτό στην Google Chrome επέκταση του Firefox ανοίγει μια σελίδα στο Google Chrome απευθείας από τον Firefox.

Αυτό σας επιτρέπει επίσης να θέσετε κάποια σελίδα που θέλετε να ανοίξετε το Chrome από προεπιλογή, ώστε-για παράδειγμα αν αγαπάς το Firefox για την περιήγηση σας αλλά το Chrome χειρίζεται το Gmail της Google καλύτερα μπορείτε να καθορίσετε το πιο άνοιξε όπου θέλετε.


http://www.labnol.org/internet/open-firefox-websites-in-google-chrome/4422/
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα