Ανεβάστε όλα τα email σας στο gmail.

Ανεβάστε όλα τα email σας στο gmail.

Από {Alex}

Ανεβάστε όλα τα email σας στο gmail.

Το Google έδωσε ένα open source λογισμικό για να ανεβάσετε όλα τα emails σας στο gmail σας. Επίσης τις επαφές σας και την επιφάνεια εργασίας σας στο Google Apps.


https://mail.google.com/mail/help/email_uploader.html
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα