Τρέξε YouTube videos στο Google Earth

Τρέξε YouTube videos στο Google Earth

Από {Alex}

Τρέξε YouTube videos στο Google Earth

Τώρα μπορείς να έχεις YouTube videos στο Google Earth: με την επιλογή "Featured Content" φάκελο και ενεργοποίηση των YouTube icons σε όλο το πλανήτη—μόνο για geotagged videos
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα