ΤΙ ΕΙΝΑΙ MPEG (Moving Picture Experts Group

ΤΙ ΕΙΝΑΙ MPEG (Moving Picture Experts Group

Από {Alex}

ΤΙ ΕΙΝΑΙ MPEG (Moving Picture Experts Group)

Το MPEG είναι συντομογραφία του Moving Picture Experts Group οι οποίοι αποτελούν ομάδα της ISO.

Ο όρος επίσης αναφέρεται και στην οικογένεια των στάνταρ προϋποθέσεων για συμπίεση και φορμά ψηφιακών βίντεο (digital video), που δημιουργούνται από την παραπάνω ομάδα. Γενικότερα το MPEG παράγει καλύτερης ποιότητας βίντεο από άλλα ανταγωνιστικά φορμά όπως το Video for Windows, Indeo και QuickTime. Τα αρχεία MPEG μπορούν να αποδικοποιηθούν από εξειδικευμένα hardware ή και λογισμικά.

Το MPEG μπορεί να πετύχει μεγάλη ταχύτητα συμπίεσης με το να αποθηκεύει μόνο τις αλλαγές από το ένα καρέ σε σχέση με το προηγούμενο, αντί να αποθηκεύει ολόκληρα τα καρέ. Στην συνέχεια οι πληροφορίες του βίντεο κωδικοποιούνται χρησιμοποιόντας μια τεχνική που ονομάζεται DCT. Ο τρόπος με τον οποίο συμπιέζονται τα αρχεία MPEG έχει ως αποτέλεσμα το χάσιμο κάποιων πληροφοριών του βίντεο (lossy compression) καθώς αυτά αφαιρούνται, όμως οι λεπτομέρειες που χάνονται δεν γίνονται αισθητές από το ανθρώπινο μάτι.

Υπάρχουν τρεις κυρίως τύποι MPEG: το MPEG-1, το MPEG-2 και το MPEG-4.

Με το MPEG-1 παράγεται μια ανάλυση εικόνας 352x240 pixels με τα καρέ να έχουν μια ταχύτητα της τάξης των 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (30fps). Αυτό παράγει μια εικόνα βίντεο του οποίου η ποιότητα είναι παρόμοια των συμβατικών VCR.

To MPEG-2 μπορεί να προσφέρει αναλύσεις των 740x480 και 1280x720 pixel με 60 fps και με ποιότητα ήχου όμοια αυτής των CD. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι επαρκή για τα κυρίως στάνταρ της τηλεόρασης συμπεριλαμβανομένων αυτών του NTSC (National Television System Committee), ακόμα και του HDTV (High-Definition Television). Το MPEG-2 χρησιμοποιείται στα DVD-ROM. Το MPEG-2 μπορεί να συμπιέσει μια ταινία 2 ωρών σε λίγα μόνο Gigabyte. Κατά την αποσυμπίεση των δεδομένων του MPEG-2 χρειάζεται σχετικά μέτρια υπολογιστική δύναμη, ενώ για την συμπίεση χρειάζεται σημαντικά μεγαλύτερη δύναμη επεξεργασίας.

Το MPEG-4 αποτελεί ενα στάνταρ αλγόριθμου συμπίεσης γραφικών και βίντεο ο οποίος είναι βασισμένος στα MPEG-1, MPEG-2 και στη τεχνολογία του QuickTime της Apple. Τα αρχεία MPEG-4 τα οπoία είναι βασισμένα στο Wavelet (Μαθηματική λειτουργία συμπίεσης εικόνων. Το αποτέλεσμα είναι αρχεία με μικρότερο μέγεθος από τα JPEG) είναι μικρότερα σε μέγεθος απο τα JPEG και τα QuickTime και έτσι είναι πιο εύκολο να μεταφερθούν γρηγορότερα ακόμα και σε μικρότερα δίκτυα με χαμηλές ταχύτητες. Μπορούν επίσης να συνδιάζουν το βίντεο με κείμενο, γραφικά, και 2-D ή και 3-D στρώματα δυναμικής κίνησης σωμάτων (πιο γνωστά ως animations). Το MPEG-4 καθιερώθηκε τον Οκτώβριο του 1998 στο έγγραφο 14496 της ISO/IEC.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα