Μobile, web-based version του Google Calendar

Μobile, web-based version του Google Calendar

Από {gr}

Μobile, web-based version του Google Calendar

Η mobile, web-based version of Google Calendar είναι τώρα διαθέσιμη.
Πρέπει να είσαι Online με mobile web browser για πρόσβαση.


Επίσκεψη στο calendar.google.com από το κινητό σου, και θα βρεθείς στο δικό σου ημερολόγιο.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα