Υπογράψτε τα email, με το τελευταίο blog post σας.

Υπογράψτε τα email, με το τελευταίο blog post σας.

Από {gr}

Υπογράψτε τα email σας με το τελευταίο blog post σας.

Δωρεάν BlogSigs τοποθετεί το τελευταίο post σας ως υπογραφή στο email σας.

Υποστηρίζει web mail και desktop mail ( outlook κλπ) επίσης Gmail, Yahoo Mail, και Hotmail

http://www.blogsigs.com/
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα