Η απάντηση τουYahoo στο web-based Google Talk.

Η απάντηση τουYahoo στο web-based Google Talk.

Από {gr}

Η απάντηση τουYahoo στο web-based Google Talk.
Web-based Yahoo! Messenger διαθέσιμο

Beta φυσικά αλλά με αρκετά πλεονεκτήματα απέναντί στο Google Talk.
http://webmessenger.yahoo.com/

   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα