Σύνδεση MS SQL 2000 με SQL Enterprise Manager

Σύνδεση MS SQL 2000 με SQL Enterprise Manager

Από {support}

Σύνδεση MS SQL 2000 Server με την χρήση SQL Enterprise Manager.


Σύνδεση MS SQL 2000 Server με την χρήση SQL Enterprise Manager
Προσοχή μόνο για φιλοξενία στο https://4gr.net

Άνοιξε το SQL Server Client Network Utility
- Κλικ 'Alias',
- Κλικ 'Add'
- Στο Network Library επιλέγεις 'TCP/IP'
- Στο server Alias δώσε. ( mssqlsvr.gr-host.net )
- Στο server name δώσε το host address του sql server (mssqlsvr.gr-host.net ή 212.107.6.10)
- Απενεργοποίησε το Dynamically determine port και δώσε 2433 ως port.
- Κλικ 'OK', Κλικ 'Apply', Κλικ 'OK'.
Τώρα άνοιξε τον SQL Enterprise Manager.
- Δεξί κλικ στο 'SQL Server Group' και επιλέγεις 'New SQL Server registration'
- Κλικ 'Next'.
- Επιλέγεις το ψευδώνυμο του server και κλικ στο 'Add'
- Επιλέγεις SQL login και ολοκλήρωσε την διαδικασία.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα