Λίστα από websites με Δωρεάν Photo.

Λίστα από websites με Δωρεάν Photo.

Από {gr}

Λίστα από websites με Δωρεάν Photo.
Αν γνωρίζεις και άλλα site απάντησε εδώ.


Stock Photos

StockVault
http://www.stockvault.net

Stock.xchng
http://www.sxc.hu

EveryStockPhoto
http://www.everystockphoto.com

Yotophoto
http://yotophoto.com

Jupiterimages
http://www.jupiterimages.com

FreePhotosBank
http://www.freephotosbank.com

Free Stock Photography
http://www.adigitaldreamer.com/gallery

Getty Images
http://www.gettyimages.com

ImageSource (free un-watermarked images after signup)
http://www.imagesource.com

Morgue File
http://www.morguefile.com/archive

Image*After
http://www.imageafter.com

OpenPhoto
http://www.openphoto.net

BigFoto
http://www.bigfoto.com

USDA
http://www.usda.gov/oc/photo/opclibra.htm

FontPlay Free Photos
http://www.fontplay.com/freephotos

Pixel Perfect Digital
http://www.pixelperfectdigital.com/free_image_archive

FreeMediaGOO
http://www.freemediagoo.com

About Pixel (German)
http://www.aboutpixel.de

Woophy
http://www.woophy.com/map/index.php

DesignPacks
http://www.designpacks.com/Image_Catalog

Fotalia
http://www.fotolia.co.uk/free_photos

PixelQuelle (German)
http://www.pixelquelle.de

LIGHTmatter
http://www.lightmatter.net/gallery

Gimp-Savvy
http://www.gimp-savvy.com/PHOTO-ARCHIVE/index.html

Killersites
http://www.killersites.com/photoStock/collections/

CITB-ConstructionSkills Image Library
http://www.citbphotos.co.uk

Free Photos
http://www.freedigitalphotos.net

Flickr: Stock Repository
http://www.flickr.com/groups/stock

Public domain stock photos
http://www.logodesignweb.com/stockphoto

GeekPhilosopher Free Stock Photos
http://geekphilosopher.com/MainPage/photos.htm

Free Stock Photographs
http://www.featurepics.com/PhotoCommunity/FreePhotos.aspx
Icons

Tango Icon Gallery
http://tango.freedesktop.org/Tango_Icon_Gallery

NuoveXT
http://nuovext.pwsp.net

Yellow Icon
http://yellowicon.com/index.php

Clip art
#1 Free Clip Art
http://www.1clipart.com

All Free Original Clipart
http://www.free-graphics.com

Classroom Clipart
http://classroomclipart.com

Free Clipart
http://www.free-clipart.net


Textures
Texture King
http://www.textureking.com


http://easywebbers.com/

  1. 21/11/2006

    Επίσης asp.net icons εδώ:
    http://www.famfamfam.com/lab/icons/

    και εδώ:
    http://www.aspneticons.com/
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα