Νέα εργαλεία στο Google webmaster tools

Νέα εργαλεία στο Google webmaster tools

Από {gr}

Νέα εργαλεία στο Google webmaster tools
Googlebot activity reports
Crawl rate control
Enhanced image search
Number of URLs submitted

http://www.google.com/webmasters/sitemaps/
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα