Σε 300 χρόνια όλος ο πλανήτης στο web.

Σε 300 χρόνια όλος ο πλανήτης στο web.

Από {Alex}

* Σχεδόν 20% των σελίδων Online αλλάζουν κάθε μήνα.

* 10% από όλες τις πληροφορίες του πλανήτη μας είναι Online

* 300 χρόνια για να είναι όλα στο web σύμφωνα με τον Eric Schmidt.

* 70% των μηχανικών του Google δουλεύουν σε προβλήματα αναζήτησης

* Πολλοί επίσης σε προβλήματα μεταγλώττισης.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα