Διαμόρφωση του Live Messenger με XP firewall

Διαμόρφωση του Live Messenger με XP firewall

Από {Alex}

Αναλυτικά step by step εδώ:
http://msmvps.com/blogs/richardwu/archive/2006/06/15/101312.aspx
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα