SQL Server 2005 Service Pack 1

SQL Server 2005 Service Pack 1

Από {News-User}

Download Service Pack 1 για Microsoft SQL Server 2005.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cb6c71ea-d649-47ff-9176-e7cac58fd4bc&DisplayLang=en


Λίστα με πλεονεκτήματα και βελτιώσεις
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/916940

Bugs που διορθώθηκαν.
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/913090/en-us
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα