Σε PHP στο header,και χωρις 01,02 κλπ

Σε PHP στο header,και χωρις 01,02 κλπ

Από {tora}

Θέλω να ρωτήσω το εξής:
Το βασικό μου site είναι μια εφαρμογή σε php

Επίσης περικλείει 3-4 ακόμα σελίδες σε html που τις προέθεσα εγώ.

Όσον αφορά το PHP site, επειδή έτσι δουλεύει η εφαρμογή, τοποθέτησα τον κώδικα που μου δώσατε στο header.php, και τα banners εμφανίζονται σωστά στο πάνω μέρος σε όλες τις σελίδες του PHP site ,και στα στατιστικά μου στα banners μετρούνται σωστά οι εμφανίσεις.
Δεν έχω αλλάξει τα xx σε 01, 02 , κλπ γιατί νομίζω ότι στο header.php που είναι ,δεν έχει νόημα αφού η εφαρμογή καλεί πάντα την ιδία σελίδα. Ούτε όμως στις html το έχω αλλάξει και το βλέπω να μετράει σωστά.
Να ρωτήσω , αν αυτό έτσι όπως το έχω επηρεάζει σε κάτι, έχοντας τον κώδικα στο header, και επίσης αν θα πρέπει να δώσω στον κώδικα στο header πχ01, και στις html ,02,03 κ.ο.κ. τότε τι θα αλλάξει?

  1. 1/3/2006

    Δεν υπάρχει πρόβλημα αφήστε ως έχει με “xx”
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα