Δωρεάν εμφανίσεις!

Δωρεάν εμφανίσεις!

Από {l3ft3r1s}

Συγχαρητήρια για την καλή δουλειά!

Θα θελα να ξέρω, πόσες δωρεάν εμφανίσεις δικαιούμαστε, 1500 ή 4000?

Επίσης εάν ξαναγραφτούμε με άλλο banner, διαφορετικού πακέτου απ αυτό που έχουμε ήδη γραφτεί (468/120), αλλά για το ίδιο website, δικαιούμαστε δωρεάν εμφανίσεις για το νέο banner?

Ευχαριστώ!

  1. 19/1/2006

    Θα θελα να ξέρω, πόσες δωρεάν εμφανίσεις δικαιούμαστε, 1500 ή 4000?>>>>>>>5000

    Επίσης εάν ξαναγραφτούμε με άλλο banner, διαφορετικού πακέτου απ αυτό που έχουμε ήδη γραφτεί (468/120), αλλά για το ίδιο website, δικαιούμαστε δωρεάν εμφανίσεις για το νέο banner?>>>>>OXI
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα