DELETE ΣΕ ASP

DELETE ΣΕ ASP

Από {ttt2005}

ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΚΡΑΤΑΩ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΥ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΧΩ ΔΥΟ ASP ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΝ 1.ASP ΚΑΙ ΤΗΝ 2.ASP

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ 1.ASP ΕΙΝΑΙ

δωσε αρχικη ημερομηνιαδωσε τελικη ημερομηνιαΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ 2.ASP ΕΙΝΑΙ

<%@Language=VBScript%>
<%
Dim MyConn, RS, sv1, sv2

sv1 = Replace(Request.Form("searchvalue"), "'", "''")
sv2 = Replace(Request.Form("searchvalue2"), "'", "''")

Set MyConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

MyConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Inetpub\stats.mdb"

'execute the SQL statement
Set RS=MyConn.Execute("delete From stats Where statdate between "&sv1&" and "&sv2&" ")

'κλείνουμε την σύνδεση
RS.Close
MyConn.Close
Set RS = Nothing
Set MyConn = Nothing
%>


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΩΔΙΚΑ?
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 1. 26/7/2005

  Πιο είναι το λάθος που σου βγάζει o server?

  http://tip.gr/dev/projects/answers.asp?pid=15&qid=2439

 1. 27/7/2005

  μου βγαζει το error 500

 1. 27/7/2005

  η sql εντολη ειναι σωστη?

  delete From stats Where statdate between "&sv1&" and "&sv2&"

  το sv1 και sv2 ειναι πεδια τυπου date

 1. 27/7/2005

  Πρώτα πρέπει να δεις ακριβώς το error και όχι το 500

  Από τον internet explorer επιλέγεις tools/ internet options/ advanced / και απενεργοποιείς το Show friendly HTTP error messages.

  Έτσι θα μπορέσεις να δεις το error.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα