Μετατροπή pdf σε txt

Μετατροπή pdf σε txt

Από {lizaxen}

Πως μπορώ να μετατρέψω ένα αρχείο acrobat σε αρχείο επεξεργάσιμο

  1. 5/5/2005

    αν τα Security settings το επιτρέπουν, άνοιξε το αρχείο με το acrobat και FILE > EXPORT DOCUMENT TO TEXT
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα