Τοποθέτηση banner σε επιπλέον της μιας σελίδας

Τοποθέτηση banner σε επιπλέον της μιας σελίδας

Από {goldfish}

Τι αλλαγή πρέπει να κάνω στον κώδικα προκειμένου να εμανίζω banner σε περισσότερες από μια σελίδες μου;

  1. 17/4/2005

    Αλλάζεις το 00 στον κώδικα με 01 , 02, 03 κλπ για κάθε σελίδα
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα