Παρουσίαση εγγραφών σε δύο στήλες

Παρουσίαση εγγραφών σε δύο στήλες

Από {mpempe}

Γειά σας
Sorry που Κάνω πάλι το ίδιο ερώτημα

Τι θα πρέπει να προσθέσω στον παρακάτω κώδικα για να μου παρουσιάζει τις εγγραφές σε δύο ή και σε τρεις στήλες

Ευχαριστώ

<%
Set prodRS = Server.CreateObject( "ADODB.Recordset" )
prodRS.ActiveConnection = Con


sqlString = "SELECT product_id, product_picture, product_name, product_briefDesc " &_
"FROM Products WHERE product_category='" & cat & "' " &_
"AND product_status=1 " &_
"ORDER BY product_name "
prodRS.Open sqlString
%>

cellpadding=5 cellspacing=0>
<%
WHILE NOT prodRS.EOF
%>

<%
prodRS.MoveNext
WEND
%>

"


">
<%=prodRS( "product_name" )%>


 

 1. 9/1/2005

  Μα εδώ ζητάς μόνο το image για το προϊών και από κάτω το όνομα του!
  Τι να χωρίσεις σε περισσότερα tables.

 1. 9/1/2005

  Φιλε Άλεξ
  Ευχαριστώ για την απάντηση.
  Για να καταλάβης τι εννοώ δες αυτή την εικόνα:

  http://www.hippomedical.gr/pic1.jpg
  Οι εγγραφές (εικόνα και τίτλος) εμφανίζονται το ένα κάτω απο το άλλο.

  Εγώ θέλω να εμφανίζονται σε δύο στήλες ή και σε τρεις αν γίνεται π.χ έτσι
  http://www.hippomedical.gr/pic2.jpg


 1. 19/1/2005

  Telika ap' oti katalabaino prepei na einai poli diskolo ayto poy zitisa
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα