Εμφάνιση του Security tab στα ΧP

Εμφάνιση του Security tab στα ΧP

Από {Alex}

Εμφάνιση του Security tab στα ΧP

Άνοιξε το Folder Options στο Control Panel.
Start, και μετα Control Panel.
Appearance and Themes, και κλικ στο Folder Options.
στο View tab, κάτω από το Advanced settings, καθάρισε Use simple file sharing και θα δεις το security tab στο folder properties για να δώσεις ntfs άδειες στον χρήστη


Restrart τον IIS για το λάθος.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα