Ρολοϊ - Αντριστροφη μετρηση

Ρολοϊ - Αντριστροφη μετρηση

Από {e_knowhow}

Θα ηθελα να μαθω που μπορω να βρω ενα script με ρολοϊ, αλλα με την διαφορα να μετραει τον χρονο σε αντιστροφη μετρηση. Τι εννοω: να του ορισω εγω μια ωρα πχ. 220:50.10 και να αρχισει την αντριστροφη μετρηση απο εκει. (220:49.30, κτλπ). Ευχαριστω

 1. 3/9/2003

  <HTML><HEAD>
  <TITLE>gr-dns networks</TITLE>
  </HEAD>

  <BODY>

  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  <!-- Begin
  var date = new Date("January 1, 2010");
  var description = "Πρωτοχρονιά 2010!";
  var now = new Date();
  var diff = date.getTime() - now.getTime();
  var days = Math.floor(diff / (1000 * 60 * 60 * 24));
  document.write("<center><h3>")
  if (days > 1) {
  document.write(days+1 + " ημέρες ως την" + description);
  }
  else if (days == 1) {
  document.write("2 ημέρες ως την " + description);
  }
  else if (days == 0) {
  document.write("Αύριο είναι " + description);
  }
  else {
  document.write("Σήμερα είναι" + description + "!");
  }
  document.write("</h3></center>");
  // End -->
  </SCRIPT>

  </BODY>
  </HTML>

 1. 3/9/2003

  και asp σε d,m,y

  <%
  DIM strDate
  strDate = Date()

  Response.Write DateDiff("d", strDate, #1/1/2010#) & " : "
  Response.Write DateDiff("m", strDate, #1/1/2010#) & " : "
  Response.Write DateDiff("yyyy", strDate, #1/1/2010#)
  %>
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα