Έγινε εγκατάσταση του Patch 815495 στον SQL Server

Έγινε εγκατάσταση του Patch 815495 στον SQL Server

Από {Support}

Έγινε εγκατάσταση του Patch για Microsoft SQL Server (815495)

Cumulative Patch for Microsoft SQL Server (815495)
Microsoft Security Bulletin MS03-031: Cumulative Patch for Microsoft SQL Server (Q815495)

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-031.asp
http://www.microsoft.com/security/security_bulletins/ms03-031.asp
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα