Visual Basic & SQL Server

Visual Basic & SQL Server

Από {filippou}

Χρησιμοποιώ το αντικείμενο της VB 6 datacombo . Συνδεδεμένο με SQL Server .
Αν ανοίξω το datacombo και δεν επιλέξω κάτι από τα προτεινόμενα και στη συνέχεια προσπαθήσω να αποθηκεύσω χτυπάει error Multiple step generated errors. check each status value. Υπάρχει τρόπος να ανοίγω το datacombo και να μην επιλέγω κάτι από τα προτεινόμενα;
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα